DOBRODOŠLI

Dobrodošli na našu internet stranicu i web shop www.mayantu.hr koje možete koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada korištenja, a prema niže navedenim Općim uvjetima korištenja. Molimo Vas da prije korištenja detaljno pročitate Uvjete i Odredbe naše web stranice www.mayantu.hr (u daljnjem tekstu Stranice, Shopa, Usluga) koju vodi i uređuje Mayantu, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge (mi, naše, Mayantu).

Uvjeti se odnose na sve posjetitelje , korisnike i sve ostale koji posjećuju ili koriste naše usluge. Pristupajući i koristeći naše Stranice pristajete na ove Uvjete. Ako niste suglasni sa nekim dijelom naših uvjeta ne možete pristupiti korištenju Usluge.

INFORMACIJE O NAMA

Sljedeći Uvjeti i Odredbe prodaje odnose se na ponude i proizvode na stranici www.mayantu.hr, koju posjeduje i održava:

MAYANTU, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Ana Borović
Dobriše Cesarića 55, Zagreb
OIB: 11949576057
MB:97957275

PRISTUP NAŠOJ STRANICI

Pristup našoj stranici je dozvoljen na privremenoj osnovi, i zadržavamo pravo da povučemo ili obustavimo Uslugu na našoj stranici bez prethodne najave. Mi nismo odgovorni ako zbog bilo kojeg razloga naša stranica nije dostupna u određeno vrijeme ili određeni period. S vremena na vrijeme, možemo onemogućiti pristup nekim dijelovima naše Stranice, ili cijeloj stranici, korisnicima koji su na njoj registrirani. Vi ste odgovorni za sve potrebne postavke da bi imali pristup našim stranicama. Vi ste odgovorni da osigurate da sve osobe koje pristupe našoj Stranici preko vaše internet konekcije budu obaviješteni o ovim Uvjetima i da ih poštuju.

PRAVO NA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Mi smo vlasnici licence za svo intelektualno vlasništvo na našoj Stranici i sve materijale koji su objavljeni na njoj. To se odnosi, ali nije ograničeno, na dizajn, izgled, pojavu, grafiku, fotografije. Sve navedeno zaštićeno je zakonom o copyright-u i odnosi se na cijeli svijet. Sva prava su pridržana i rezervirana. Svi tekstovi i slike vlasništvo su obrta Mayantu, osim ako nije drugačije naznačeno.

Možete isprintati jednu kopiju ili pohraniti podatke s bilo koje naše stranice za vašu osobnu upotrebu i možete s drugim ljudima kojima surađujete podijeliti materijale s naše stranice, isključivo ako nas navedete kao izvor informacija. Ne dozvoljavamo modificiranje papirnatih ili digitalnih kopija materijala koje ste isprintali ili pohranili s naše stranice u bilo kojem obliku te ne smijete koristiti ilustracije, fotografije, video/audio uratke ili grafike odvojeno od teksta uz koji su objavljene.

Molimo vas da nas uvijek obavijestite o korištenju materijala s naših stranica i da nas navedete kao autore (ili koautore) materijala sa naših Stranica.
Ne smijete koristiti materijale s naših stranica za promidžbene svrhe bez da ste dobili licencu i dozvolu od nas kao posjednika licence.

Ponosni smo i zadovoljni ako dijelite sadržaj u nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da dodate naše ime, zaslugu i link na naš Web site. Ako printate, kopirate ili pohranjujete bilo koji dio naše Stranice i kršite Uvjete i odredbe, vaše pravo na korištenje ove stranice je odmah ukinuto i morate odmah, po našem mišljenju vratiti, te uništiti kopije materijala koje ste napravili.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate dodatnih pitanja u vezi ovih uvjeta korištenja stranice molimo da nas kontaktirate na e-mail: info@mayantu.hr.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
MAYANTU obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge vl. Ana Borović
“Ostani doma i uključi maštu”

Članak 1
ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: MAYANTU obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge vl. Ana Borović, Dobriše Cesarića 55, Zagreb, OIB: 11949576057, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi 26.3.2020. u 9.00 i završiti 30.03.2020.u 9.00, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE
Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora te Instagram profilu.

Članak 4
NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagradni natječaj ima 1 nagradu, a dodjeljuju se od strane Organizatora.
Nagrada je materijalne naravi za 1 osobu:
Poklon paket koji sadrži 1 x 100ml Sacha Inchi, 1 x 30ml Buriti I 1 x 30ml Zmajeve krvi

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora https://www.facebook.com/mayantu.hr i napraviti sljedeće:
1. U komentar od članka koji sadrži najavu nagradnog natječaja potrebno je opisati aktivnosti koje koje planiraju provesti u budućnosti, te taggirati prijatelje koje biste uključili u te aktivnosti

U obzir će doći svi sudionici koji ostave komentar do 30.03.2020. u 9h.

Članak 7
ODABIR DOBITNIKA
Dobitnici se izvlače nasumičnim odabirom brojeva putem trećeg sustava za nasumični odabir brojeva, kao što je ​ https://commentpicker.com/. ​Ovakva vrsta sustava sama izbacuje nasumični broj na kojeg korisnik nema nikakav utjecaj.

Članak 8
KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom. Elektronskom poštom će mu biti dostavljena potvrda o nagradi najkasnije tjedan dana nakon završetka natječaja. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. Prilikom preuzimanja potvrde nagrade, dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji. Potpisom Zapisnika o primopredaji i preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

Članak 9
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10
PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 11
OBJAVA DOBITNIKA
Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 30.03.2020. u 12.00h na službenoj Facebook stranici Organizatora
https://www.facebook.com/mayantu.hr

Članak 12
MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 13
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 14:
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 15
U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 16
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 17
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 18
NAPOMENA
Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki MAYANTU obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge vl. Ana Borović, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te MAYANTU obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge vl. Ana Borović ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Zagreb, 26.03.2020.

Organizator
MAYANTU obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge vl. Ana Borović